dnes je 24.9.2023

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 355/2023 Z. z. - Vyhláška Úradu jadrového dozoru SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilostiGarancia

14.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Posledná novela vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č.  52/2006 Z. z. o odbornej spôsobilosti vydaná na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 24 ods. 9, 10 a 23 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie, ktorá nadobudne účinnosť počnúc nasledujúcim ...

Podrobnosti k opatreniu č. 353/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporeníGarancia

13.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V nadväznosti na prijatie zákona č. 352/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorý bol prijatý v nadväznosti na zmeny v Ústave Slovenskej republiky, sa vydáva opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí ...

Podrobnosti k vyhláške č. 354/2023 Z. z. - Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 636/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodochGarancia

13.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Základným cieľom novelizácie vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.  636/2004 Z. z. , ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch, prostredníctvom vyhlášky č. 354/2023 Z. z. je zosúladenie ...

Podrobnosti k opatreniu č. 352/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľaGarancia

12.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Od budúceho roka sa legislatívne ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa. Uskutoční sa tak na základe opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2023 Z. z. , ktorým sa ustanovuje vzor výpisu z osobného dôchodkového ...

Podrobnosti k opatreniu č. 351/2023 Z. z. - Opatrenie MPSVaR SR, ktorým sa ustanovuje obsah, štruktúra, forma, podmienky a spôsob priebežnej aktualizácie a lehoty na zverejnenie kľúčových informácií o dôchodkovom fondeGarancia

11.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dôchodkové správcovské spoločnosti sú podľa súčasnej právnej úpravy § 106 zákona č. 43/2004 Z. z.  o starobnom dôchodkovom sporení povinné zostavovať a pravidelne aktualizovať kľúčové informácie o dôchodkovom fonde pre každý spravovaný dôchodkový fond. Obsah kľúčových informácií ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 350/2023 Z. z. - Oznámenie MF SR o vydaní opatrenia zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operáciíGarancia

8.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prvým septembrovým dňom je účinné opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. augusta 2023 č. MF/011078/2023-36, ktorým sa ustanovuje spôsob monitorovania rizikovosti platobných operácií, jeho vyhodnocovanie a kritériá vyhodnocovania platobných operácií. Opatrenie ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 349/2023 Z. z. - Oznámenie o oprave chyby vo vyhláške MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušiaGarancia

8.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Z dôvodu potreby vydania vykonávacieho predpisu k novému zákonu o ochrane ovzdušia, prvým júlovým dňom tohto roku, nadobudla účinnosť vyhláška o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia. Cieľom vyhlášky je ustanoviť členenie a kategorizáciu stacionárnych zdrojov ...

Podrobnosti k nariadeniu č. 348/2023 Z. z. - Nariadenie vlády, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektrinyGarancia

7.9.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová S účinnosťou od 1. septembra 2023 vstupuje do platnosti novela nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z. , ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny ...

Na čo je dôležité pamätať pri tvorbe internej smernice k zabezpečeniu prevádzky služobných motorových vozidielGarancia

5.9.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Horniaček Na čo je dôležité pamätať pri tvorbe internej smernice k zabezpečeniu prevádzky služobných motorových vozidiel Pri tvorbe internej smernice k zabezpečeniu prevádzky služobných motorových vozidiel je dôležité ešte vo fáze jej prípravy pamätať: na rozsah smernice, aby zohľadňovala ...

Vzor internej smernice na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidielGarancia

5.9.2023, Ing. Peter Horniaček, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Peter Horniaček Stiahnuť dokument Obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO Interná smernica č. xx/202x Smernica na zabezpečenie prevádzky služobných motorových vozidiel (Vzor) Dátum spracovania smernice:     Vypracoval:     Dátum schválenia smernice:     Schválil:     Dátum nadobudnutia účinnosti smernice ...

viac článkov
Najčítanejšie

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

9.6.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:        ...

Protokol o škode - vzorGarancia

18.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument VZOR: PROTOKOL O ŠKODE 1. Popis rozhodujúcich skutočností a dôkazov svedčiacich o vzniku škody: (Dátum vzniku škody, druh škody, miesto vzniku škody, dôkaz o vzniku škody (svedkovia, listiny, ohliadka miesta) 2. Opis vzniknutej škody: V čom škoda spočíva, spôsob jej ...

Smernica o poskytovaní cestovných náhradGarancia

17.6.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská; Ing. Monika Ziškayová; Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ľuboslava Minková Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti ...

Smernica o zákaze diskriminácie tehotných žien, matiek do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacich žienGarancia

19.6.2023, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.  Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):     Smernica o zákaze diskriminácie tehotných žien, matiek do konca 9. mesiaca po pôrode a dojčiacich žien   Názov vnútropodnikovej ...

Systém spracovania účtovníctvaGarancia

26.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Systém spracovania účtovníctva     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie smernice zodpovedá ...

viac článkov
ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
september 2023
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.9.2023 - Spotrebná daň zo zemného plynu

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,30 €

12 - 18 hodín

10,90 €

nad 18 hodín

16,40 €

Stravné v SR od 1.1.2023

Opatrenie č. 432/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,80 €
12 - 18 hodín 10,10 €
nad 18 hodín 15,30 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov