dnes je 1.3.2024

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 18/2024 Z. z. - Vyhláška MS SR o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže na rok 2024Garancia

26.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súlade s § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky   a Železničnej polície v znení neskorších predpisov je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 17/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o podpísaní Zmluvy medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiamGarancia

23.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová 30. mája 2023 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi vládou Slovenskej republiky a Radou ministrov Albánskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v oblasti daní z príjmov a zabránení daňovému úniku a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 16/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí Dohovoru o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvomGarancia

22.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová 10. septembra 2010 bol v Pekingu prijatý Dohovor o potláčaní protiprávnych činov súvisiacich s medzinárodným civilným letectvom. Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohovorom uznesením č. 2209 z 3. mája 2023 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa ...

Podrobnosti k vyhláške č. 15/2024 Z. z. - Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o centrálnom registri účtovGarancia

21.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Cieľom vyhlášky je upresniť podrobnosti o zasielaní údajov do centrálneho registra účtov, podmienky na pridelenie a používanie jedinečného identifikátora a podrobnosti o uplatňovaní opatrení podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a ...

Podrobnosti k nálezu Ústavného súdu SR č. 13/2024 Z. z. - Nález Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 17/2022 z 13. decembra 2023 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincovGarancia

19.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 13. decembra minulého roku, Ústavný Súd SR rozhodol o nesúlade ustanovení § 33 ods. 6 písm. o) a § 48 ods. 2 písm. h) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s čl. 46 ods. 1 a 2 v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky ...

Informácia k rozhodnutiu č. 12/2024 Z. z. - Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentuGarancia

15.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 10. februára bolo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásené rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu. Deň konania volieb bol ustanovený na  sobotu 8. júna 2024 . Zároveň boli tiež určené lehoty na utvorenie: ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 9/2024 Z. z. - Oznámenie MPSVaR SR o uložení kolektívnej zmluvy (KZ) vyššieho stupňa pre príslušníkov HaZZ, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov HZS, o uložení KZ vyššieho stupňa pre príslušníkov ZVaJS o dodatku č. 18 ku KZ vyššieho stupňa medzi SOZ ZaSS a Asociáciou štátnych nemocníc SR a o dodatku č. 10 ku KZ vyššieho stupňa medzi Asociáciou priemyslu, poľnohospodárstva a služieb a OZVOSGarancia

7.2.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Oznámenie MPSVaR SR o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov HaZZ, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov PZ, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov HZS, o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov ...

Výklad k zákonu č. 8/2024 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchuGarancia

30.1.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zatiaľ posledná od 1. februára 2024 účinná novela zákona č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve predstavuje právny základ, ktorý umožní poskytnúť verejné prostriedky formou príspevku v civilnom letectve, ako minimálnu pomoc alebo štátnu pomoc ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 6/2024 Z. z. - Oznámenie MZVaEZ SR o prijatí Aktov Svetovej poštovej únie pozostávajúcich z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových platobných službáchGarancia

26.1.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová 26. augusta 2021 boli v Abidžane prijaté Akty Svetovej poštovej únie pozostávajúce z Jedenásteho dodatkového protokolu k Ústave Svetovej poštovej únie, Tretieho dodatkového protokolu ku Generálnemu poriadku Svetovej poštovej únie, Svetového poštového dohovoru a Dohody o poštových ...

Plán obnovy očami Lívie VašákovejPodcastGarancia

25.1.2024, Ing. Lívia Vašáková, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka záznamu: 00:24:47

... Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej správy? Čo o ňom viete aj neviete sa v podcaste dozviete od Ing. Lívie Vašákovej, PhD., ktorá pripravila slovenský Plán obnovy a zaviedla efektívny systém jeho ...

Prístupné pre: Pre podnikateľov Profi plus
viac článkov
Najčítanejšie

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

9.6.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:        ...

Systém spracovania účtovníctvaGarancia

26.5.2023, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Systém spracovania účtovníctva     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:          Za správnosť smernice zodpovedá:          Za dodržiavanie smernice zodpovedá ...

Smernica o poskytovaní cestovných náhradGarancia

23.10.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská; Ing. Monika Ziškayová; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023

Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku - príloha k zmluveGarancia

1.1.2023, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Vladimír Švec; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):          Názov smernice:     Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa vykonávajúcich práce na našich pracoviskách     Prílohy:        ...

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

1.1.2023, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO):         Názov vnútropodnikovej smernice:     Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie     Prílohy:         Číslo smernice:         Rozsah ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Aká je úloha Protimonopolného úradu Slovenskej republiky - rozhovor s predsedom úradu Jurajom Beňom

O hospodárskej súťaži, úlohe Protimonopolného úradu SR, jeho kompetenciách a historicky silných momentoch sme sa rozprávali s predsedom PMÚ ...

ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
marec 2024
PoUtStŠtPiSoNe
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
 
Najbližšia daňová povinnosť
11.3.2024 - Daň zo závislej činnosti
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
11.3.2024 - Daň zo závislej činnosti
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov