dnes je 10.12.2022

Najnovšie

Výklad k zákonu č. 407/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctveGarancia

8.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2101 z 24. novembra 2021, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmov určitými podnikmi a pobočkami (Ú. v. EÚ L 429, 1. 12. 2021) (tzv. public country-by-country reporting ...

Výklad k zákonu č.399/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporeníGarancia

7.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákon č. 399/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol vypracovaný na základe Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej ...

Výklad k zákonu 396/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťaGarancia

5.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 8. novembra 2022 bol Národnou radou SR schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 232/2022 Z. z. o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom tejto novelizácie je nasledovné: ? ...

Výklad k zákonu 393/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetikeGarancia

4.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vzhľadom na hroziacu energetickú krízu a tzv. energetickú chudobu obyvateľov Slovenskej republiky je potrebné riešiť zlepšenie právneho postavenia odberateľov elektriny v domácnosti alebo odberateľov plynu v domácnosti v prípade hroziaceho prerušenia dodávky elektriny či dodávky ...

Výklad k zákonu č. 392/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poisteníGarancia

3.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré je funkčné v systéme verejného zdravotného poistenia nepretržite a kontinuálne od roku 1995 až do súčasnosti, je postavené na princípe, kedy sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje ...

Výklad k zákonu č. 390/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivostiGarancia

3.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V nadväznosti na Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2022 a Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024, v ktorom sa vláda SR zaviazala podniknúť potrebné kroky k vybudovaniu a fungovaniu detenčného ústavu a detenčného ústavu pre mladistvých, bol ...

Výklad k zákonu č. 389/2022 Z. z. zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladniciGarancia

2.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 8. novembra 2022 bola schválená zmena zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento predpis predovšetkým zohľadňuje poznatky získané pri odvádzaní prebytku osobitného účtu Štátnej pokladnice do príjmov ...

Podrobnosti k oznámeniu č. 388/2022 Z. z. Oznámenie MPSVaR SRGarancia

2.12.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania, pričom upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami alebo zamestnávateľom a odborovou organizáciou. Kolektívna zmluva v praxi predstavuje kompromis medzi záujmami a strategickými zámermi zamestnávateľa a zamestnancov ...

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnostiGarancia

30.11.2022, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Interná smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej aj ako „smernica” alebo „interná smernica”) Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Interná smernica sa vydáva v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Podrobnosti k oznámeniu č.387/2022 Z. z. Oznámenie NBS o vydaní opatrenia z 8. novembra 2022 č. 8/2022, ktorým sa mení opatrenie NBS zo 14. júla 2015 č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovníGarancia

30.11.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Jednou z kompetencií Národnej banky Slovenska (ďalej len „NBS”) je ustanovenie absolútnej spodnej hranice minimálnej kapitálovej požiadavky na solventnosť poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne a pobočky zahraničnej zaisťovne. Túto právomoc NBS realizuje prostredníctvom ...

viac článkov
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní cestovných náhradGarancia

6.10.2022, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ľuboslava Minková,, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská; Ing. Monika Ziškayová; Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ľuboslava Minková, Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti ...

Dlhodobý majetok, evidencia, oceňovanie a odpisovanieArchív

16.12.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Štefan Gažo, Baker Tilly Slovakia; Ing. Ivana Glazelová; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument   Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Dlhodobý majetok, evidencia, oceňovanie a odpisovanie ...

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

13.12.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:        ...

Smernica o pravidlách pre vybavenie lekárničiek prvej pomociGarancia

27.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO):         Názov vnútropodnikovej smernice:     Pravidlá pre vybavenie lekárničiek prvej pomoci a ich dopĺňanie     Prílohy:         Číslo smernice:         Rozsah platnosti ...

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

24.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO):         Názov vnútropodnikovej smernice:     Smernica k oboznamovaniu o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zácvik a preskúšanie     Prílohy:         Číslo smernice:         Rozsah ...

viac článkov
ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
december 2022
PoUtStŠtPiSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.12.2022 - Daň z príjmu právnickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov