dnes je 10.6.2023

Smernica - benefity pre zamestnancovGarancia

2.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica - benefity pre zamestnancov - nadštandardná zdravotná starostlivosťGarancia

2.5.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o zverení služobného motorového vozidla do referentského používaniaGarancia

27.3.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o úhradu výdavkov za použitie taxislužbyGarancia

24.3.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o používaní služobného vozidla na súkromné účelyGarancia

23.3.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o hmotnej zodpovednosti za zverenú platobnú kartuGarancia

20.3.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o povolenie použiť taxislužbuGarancia

17.3.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Protokol o prevzatí motorového vozidlaGarancia

16.3.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyúčtovanie spotreby pohonných látokGarancia

15.3.2023, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o stravovacích poukážkach a finančnom príspevku na stravovanieGarancia

13.3.2023, Ing. Eva Gášpárová, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná náplň vzor č. 1Garancia

13.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovná náplň vzor č. 2Garancia

13.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor rozhodnutia poskytnutia paušáluArchív

8.3.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vnútorný predpis o zabezpečení stravovania zamestnancovArchív

2.3.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žaloba o vyslovenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnancaGarancia

28.2.2023, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobeGarancia

28.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová ,Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhlásenie ručiteľa - vzorGarancia

28.2.2023, JUDr. Juraj Mezei, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pridelenie jednotlivých služobných vozidielArchív

27.2.2023, Ing. Ľuboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Suma základnej náhradyArchív

27.2.2023, Verlag Dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru dohodouGarancia

27.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žaloba o vyslovenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnancaGarancia

27.2.2023, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Zdenka Dvoranová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žaloba o určenie neplatnosti okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnancaGarancia

27.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žaloba o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnancaGarancia

27.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Stravné - Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestáchArchív

24.2.2023, Verlag dashofer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o vypracovaní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeruGarancia

24.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnostiGarancia

24.2.2023, JUDr. Lucia Sabová Danková, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o pracovnej činnosti uzatvorená podľa ustanovenia § 228a Zákonníka práceGarancia

24.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 2 k smernici, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónovGarancia

23.2.2023, JUDr. Juraj Mezei PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená podľa ustanovení § 227 a 228 Zákonníka práceGarancia

23.2.2023, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohoda o vykonaní práce uzatvorená podľa ustanovenia § 226 Zákonníka práceGarancia

23.2.2023, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca používanie telefónov v účtovnej jednotkeGarancia

23.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónovGarancia

23.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 1 k smernici, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónovGarancia

23.2.2023, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Príloha č. 3 k smernici, ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie služobných mobilných telefónovGarancia

23.2.2023, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výpoveď z dohody o brigádnickej práci študentov podľa ustanovenia § 228 ods. 2 Zákonníka práceGarancia

23.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.,, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zákaze fajčenia na pracoviskuGarancia

22.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o pravidlách vstupu zamestnancov, návštevníkov a iných fyzických osôb do objektu spoločnostiGarancia

22.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. a) Zákonníka práceGarancia

22.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom (§ 69 ods. 1 písm. b) ZP)Garancia

22.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. a) Zákonníka práceGarancia

22.2.2023, Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnancom podľa ustanovenia § 69 ods. 1 písm. c) Zákonníka práceGarancia

22.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom podľa ustanovenia § 68 ods. 1 písm. b) Zákonníka práceGarancia

22.2.2023, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii, výdaji a používaní kľúčovGarancia

21.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer