dnes je 24.3.2023

Smernica o evidencii DPH pre neplatiteľa DPHArchív

13.12.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o evidencii DPH pre platiteľa DPHArchív

15.10.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Evidencia DPH - vzor evidencie pre odpočítanie DPHArchív

14.12.2021, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žiadosť o odsúhlasenie koeficientu DPH - vzorArchív

10.12.2021, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pomerné odpočítanie DPH - interný dokladArchív

14.10.2021, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k uplatňovaňovaniu DPH pri skupinovej registráciiArchív

30.6.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novela zákona o DPH súčinnosťou od 1.1.2020Archív

25.11.2019, Ing. Tomáš Janoušek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Novinky v oblasti DPH v roku 2020 a 2021Záznam

13.11.2020, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:56:37

Evidencia DPH - vzor evidencie pre účely dane na výstupeArchív

14.12.2021, Ing. Božena Ninčáková, Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podanie daňového priznania podľa zákona o DPH v roku 2020Archív

5.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vedenie záznamov podľa zákona o DPH od roku 2020Archív

15.8.2019, Ing. Juraj Válek, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o určení základu dane podľa zákona o DPHArchív

20.7.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zálohovaní pet fliaš a plechoviek z hľadiska DPHGarancia

6.7.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Inštitút ručenia platiteľa DPH a osobitný spôsob úhrady dane od 1. 1. 2022Archív

12.5.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o DPH od 1. januára 2021 a od 1. júla 2021 (stav k 26.2.2021)Záznam

8.3.2021, Ing. Vladimír Bartoš, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:55:31

Vrátenie nadmerného odpočtu na bankový účet platiteľaArchív

25.5.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica - Osobitná úprava One Stop Shop - úprava pre Úniu - Domnelý dodávateľArchív

24.11.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica - Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnotyArchív

23.11.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica - Osobitná úprava One Stop Shop - úprava pre ÚniuArchív

24.11.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o daňovej povinnostiArchív

23.11.2021, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca povinnosti daňového zástupcuArchív

13.7.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica k oprave odpočítateľnej dane pri nevymožiteľnej pohľadávkeArchív

27.7.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úhrada dane na osobitný účet dodávateľa od 1. 1. 2022Archív

18.5.2022, Ing. Monika Ziškayová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o pravidlách fakturácieArchív

14.12.2021, Ing. Jitka Meluchová, PhD., Ing. Tomáš Janoušek, Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca používanie telefónov v účtovnej jednotkeGarancia

23.2.2023, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Vzor zmluvy na operatívny lízingArchív

5.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

DaneArchív

6.7.2022, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor žaloby o nahradenie vyhlásenia vôle zo zmluvy o budúcej zmluve súdomArchív

29.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o uzavretí budúcej zmluvyArchív

25.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor servisnej zmluvy na vykonávanie opráv a údržbyArchív

27.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor uznania záväzkuArchív

30.9.2022, JUDr. Viktória Nagyová Tenkáč, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., JUDr. Ivan Syrový, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022 | 2021

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciArchív

31.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor potvrdenia o zaplatení kúpnej cenyArchív

16.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyArchív

22.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o ochrane informácií dôvernej povahyArchív

30.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy na finančný lízingArchív

4.4.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudkuArchív

23.3.2022, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzor zmluvy o preprave veciArchív

21.4.2022, JUDr. Andrea Kubányiová, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o stravovaní zamestnancov, príspevok zamestnávateľa na stravovanieArchív

4.10.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Ing. Ivana Glazelová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Luboslava Minková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o použití sociálneho fondu na stravovanie zamestnancovArchív

12.5.2022, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov