dnes je 13.6.2024

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

128/2015 Z.z., Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.7.2016

128/2015 Z.z.
ZÁKON
zo 6. mája 2015
o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 21 a § 28a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje podmienky a postup pri prevencii závažných priemyselných havárií v podnikoch s prítomnosťou nebezpečnej
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre podnikateľov Profi plus | Komplet Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.