dnes je 25.9.2022

Koncepcia politiky BOZPGarancia

29.11.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Organizácia riadenia BOZPGarancia

24.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o riadení dodávateľov a zmluvných partnerovGarancia

7.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica ku školeniam BOZPGarancia

24.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankcie za porušenie povinností na úseku BOZP

26.3.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Sankcie za porušenie povinností na úseku BOZP

Cieľ vzdelávania a legislatíva v oblasti BOZP

27.9.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Cieľ vzdelávania a legislatíva v oblasti BOZP

Odborné spôsobilosti v oblasti BOZP

28.8.2018, Zdroj: Národný inšpektorát práce

Odborné spôsobilosti v oblasti BOZP

Smernica k organizovaniu interných auditov (previerok) bezpečnosti a ochrany zdravia pri práciGarancia

25.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o poskytovaní a účtovaní ochranných pomôcokArchív

14.10.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prečo je nevyhnutné mať vypracované vlastné smerniceGarancia

29.11.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosť zavedenia interných smerníc v roku 2019

6.6.2019, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

BOZP a značenie v administratíve a vo výrobe v roku 2021Záznam

10.2.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:38:23

Školenie BOZP a PO externého dodávateľa

19.1.2018, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotná prehliadka pred nástupom do zamestnania v roku 2018

4.9.2018, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zdravotná prehliadka pred nástupom do zamestnania v roku 2018

Školenie BOZP a PO externého dodávateľa

17.1.2018, JUDr. Jozef Lukajka, PhD., Advokátska kancelária BÁNOS s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZÁZNAM o oboznámení zamestnancov o BOZPGarancia

24.1.2022, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Strata platnosti dokladu odbornej spôsobilosti vo vzťahu k BOZP

16.5.2019, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Strata platnosti dokladu odbornej spôsobilosti vo vzťahu k BOZP

Sklad, skladovanie, skladník z pohľadu BOZPZáznam

16.3.2021, Bc. Michal Pecek, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:34

Smernica - prevádzkový poriadokGarancia

3.12.2021, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

ISO normy v podnikateľskom prostredí - 3.časť

25.10.2013, Ing. Dajana Ďurechová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica upravujúca tematický rozsah školenia zamestnancov (pracovníkov) o BOZP - technické zariadeniaGarancia

25.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o poskytnutí informácií a pokynov na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa vykonávajúcich práce na pracoviskách a v priestoroch zamestnávateľaGarancia

3.2.2022, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prevencia rizík pri práciGarancia

14.6.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah a spôsob oboznámenia zamestnancovGarancia

31.7.2018, Ing. Jozef Mikula, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah a spôsob oboznámenia zamestnancov

Smernica o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou azbestu pri práciGarancia

6.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Účtovanie nákladov spojených s testovaním zamestnancov na COVID-19Archív

23.12.2021, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o zákaze fajčenia na pracoviskuGarancia

26.7.2022, JUDr. Zdeňka Dvoranová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021

Pokyny na zaistenie BOZP pre zamestnancov iného zamestnávateľa pracujúcich na spoločnom pracovisku - príloha k zmluveGarancia

3.2.2022, Ing. Vladimír Švec, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnejšie pracoviská, menej závažných úrazov

29.6.2020, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Smernica o pravidlách BOZPGarancia

6.12.2021, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Predpisy BOZP a OPP

18.12.2017, Ing. Jozef Mikula, PhD, Zdroj: Verlag Dashöfer

Poverenie vstupným školenímGarancia

26.1.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nahlasovanie, vyšetrenie, registrácia a evidencia pracovných úrazovGarancia

8.12.2021, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Najnovšie články
viac článkov