dnes je 17.4.2024

Praktické informácie - Adresár úradov - Daňové a colné úrady
Daňový úrad Banská Bystrica
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/439 35 55, 048/439 31 80
Fax: 048/439 31 89
E-mail: dubb-bb.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Tel.: 048/431 72 22, 02/6827 22 00
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Žilina
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Tel.: 041/504 72 11, 041/504 71 40
E-mail: duza.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice
Železničná 1, 041 90 Košice
Tel.: 055/783 01 11, 055/783 01 13
E-mail: duke-ke.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra
Damborského 5, 949 01 Nitra
Tel.: 037/694 51 00, 037/694 51 17
Fax: 037/652 66 05
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Tel.: 051/709 07 04, 051/709 07 01
E-mail: dupo-po.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad pre vybrané hospodárske subjekty
Radlinského 37, 817 73 Bratislava
Tel.: 02/5737 81 11
Fax: 02/5737 87 70
E-mail: uvhs.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
Tel.: 032/657 40 26
E-mail: dutn-tn.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Trnava
Hlboká 1, 917 65 Trnava
Tel.: 033/590 01 11
Fax: 033/550 16 82
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
DÚ Bratislava - klienstká zóna
Radlinského 37, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/5737 81 11, 048/431 72 22
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
DÚ Bratislava - nestránkové pracovisko
Ul. Doktora V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Tel.: 048/431 72 22
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/431 72 22, 048/439 31 11
Fax: 02/4342 18 79
Web: https://www.financnasprava.sk/
E-mail: sluzby@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Šaľa
P. Pázmáňa 19, 927 01 Šaľa
Tel.: 031/773 52 01, 031/773 52 29
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Šahy
Rákocziho II. č. 7, 936 01 Šahy
Tel.: 036/777 21 01, 036/777 21 02
Fax: 036/741 22 30
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/535 01 06
E-mail: dutn-bn.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Dubnica nad Váhom
Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 042/460 02 14, 042/460 02 01
E-mail: dutn-dv.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Kežmarok
Huncovská 1, 060 26 Kežmarok
Tel.: 052/784 51 01, 052/784 52 17
E-mail: dupo-kk.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Kráľovský Chlmec
Mierová 2, 077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.: 056/671 04 01, 056/671 04 00
E-mail: duke-ch.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Myjava
M.R. Štefánika 6, 907 01 Myjava
Tel.: 034/694 63 11, 034/694 63 15
E-mail: dutn-my.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Púchov
Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Tel.: 042/466 33 23, 042/466 33 30
Fax: 042/432 32 41
E-mail: dutn-pu.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Sabinov
Ružová 63, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/709 23 14
E-mail: dupo-sa.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Turčianske Teplice
Horné Rakovce 35, 039 46 Turčianske Teplice
Tel.: 043/421 61 16, 043/421 61 01
E-mail: duza-tt.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Zlaté Moravce
Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037/694 57 09, 037/694 57 04
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Ministerstvo financií
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Tel.: 02/5958 11 11
Fax: 02/5958 30 48
Web: https://www.mfsr.sk/
E-mail: podatelna@mfsr.sk
Pobočka DÚ Čadca
Matičné námestie 1284, 022 01 Čadca
Tel.: 041/425 21 04, 041/425 21 40
Fax: 041/433 46 25
E-mail: duza-ca.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Bardejov
Partizánska 3014, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/786 93 02, 054/786 91 21
E-mail: dupo-bj.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Brezno
Laskomerského 14, 977 01 Brezno
Tel.: 048/435 73 01, 048/435 73 24
Fax: 048/435 73 50
E-mail: dubb-br.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Dolný Kubín
Kohútov sad 10, 026 80 Dolný Kubín
Tel.: 043/530 42 10, 043/530 41 09
Fax: 043/586 23 80
E-mail: duza-dk.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Dunajská Streda
Ul. Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/557 87 02, 031/557 87 01
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Galanta
Hodská 4, 924 01 Galanta
Tel.: 031/783 21 01, 031/783 21 21
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Humenné
Štefánikova 18, 066 39 Humenné
Tel.: 057/787 52 01, 057/787 52 23
Fax: 057/776 29 07
E-mail: dupo-hn.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Žiar nad Hronom
Ulica SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/672 27 09, 045/683 42 26
Fax: 045/672 27 09
E-mail: dubb-zh.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Komárno
Dunajské nábrežie 11, 945 01 Komárno
Tel.: 035/790 31 06, 035/790 31 33
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Levice
Nám. E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
Tel.: 036/636 51 11, 036/636 53 38
Fax: 036/622 49 52
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Liptovský Mikuláš
Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/543 48 47, 044/552 02 97
Fax: 044/552 35 12
E-mail: duza-lm.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Lučenec
Novohradská 9, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/431 52 80
Fax: 047/432 43 14
E-mail: dubb-lc.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Malacky
Záhorácka 17, 901 01 Malacky
Tel.: 034/797 91 11, 048/431 72 22
Fax: 034/797 91 11
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Martin
Jesenského 23, 036 01 Martin
Tel.: 043/400 19 87, 043/400 19 31
Fax: 043/400 19 49
E-mail: duza-mt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Michalovce
Alexandra Markuša 1, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/621 02 02, 056/621 02 03
Fax: 056/643 24 27
E-mail: duke-mi.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Námestovo
Ružová 1, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/550 40 22, 043/550 40 10
Fax: 043/552 28 46
E-mail: duza-na.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto n/Váhom
Tel.: 032/746 82 00, 032/746 82 43
Fax: 032/746 82 25
E-mail: dutn-nm.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Nové Zámky
Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/690 51 10, 035/690 51 78
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Partizánske
Makarenkova 1, 958 29 Partizánske
Tel.: 038/746 01 40
Fax: 038/749 49 83
E-mail: dutn-pe.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Pezinok
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/648 44 03, 033/648 44 24
Fax: 033/641 29 24
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Piešťany
Záborského 40, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/796 01 11, 033/796 02 00
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Poprad
Štefánikova 13, 058 01 Poprad
Tel.: 052/711 83 23, 052/711 86 01
E-mail: dupo-pp.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Považská Bystrica
Centrum 43, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/466 20 01, 042/466 20 03
Fax: 042/432 60 00
E-mail: dutn-pb.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Prievidza
Ul. G. Švéniho 2727, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/511 00 05
Fax: 046/542 49 10
E-mail: dutn-pd.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Rimavská Sobota
Francisciho 9, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/551 22 00, 047/551 23 14
Fax: 047/562 50 72
E-mail: dubb-rs.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Rožňava
Zeleného stromu 10, 048 17 Rožňava
Tel.: 058/786 42 03, 058/786 41 11
E-mail: duke-rv.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Ružomberok
Nám. A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/430 82 02, 044/430 83 08
E-mail: duza-ru.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Senec
Pezinská 30, 903 01 Senec
Tel.: 02/4020 29 11, 048/431 72 22
Fax: 02/4592 53 16
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Senica
Nám. Oslobodenia 6, 905 01 Senica
Tel.: 034/696 33 15
Fax: 034/696 33 44
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Skalica
Mallého 56, 909 01 Skalica
Tel.: 034/697 64 10
Fax: 034/664 59 88
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Spišská Nová Ves
Školská 24, 052 73 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/415 61 02, 053/415 61 73
Fax: 053/442 43 27
E-mail: duke-sn.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Stará Ľubovňa
Prešovská 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/784 96 88
E-mail: dupo-sl.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Svidník
Gen. Svobodu 29, 089 01 Svidník
Tel.: 054/786 25 22, 054/786 25 01
Fax: 054/752 28 72
E-mail: dupo-sk.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Topoľčany
Krušovská 89, 955 56 Topoľčany
Tel.: 038/747 21 01, 038/747 21 00
Fax: 038/522 34 11
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Trebišov
Jána Husa 15, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/671 02 20, 056/671 02 68
E-mail: duke-tv.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Štúrovo
Ostrihomská cesta 5, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/777 01 32
Fax: 036/751 14 80
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Veľký Krtíš
Ulica SNP 2/A, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 047/440 11 01
E-mail: dubb-vk.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Vranov nad Topľou
Námeste Slobody 968, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/486 09 01, 057/486 09 47
Fax: 057/442 35 27
E-mail: dupo-vv.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Zvolen
J. Kozáčeka 38, 960 99 Zvolen
Tel.: 045/525 62 01, 045/525 62 68
E-mail: dubb-zv.kontakt@financnasprava.sk
Podateľňa Finančného riaditeľstva SR v Bratislave
Mierová 23, 815 11 Bratislava
Tel.: 02/4827 31 62
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - čo je dobré aktualizovať, a na ktoré treba upozorniť

Podcast - Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - je zameraný na novely - Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, konkrétne zák...

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
apríl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.4.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV