dnes je 18.7.2024

Praktické informácie - Adresár úradov - Daňové a colné úrady
Daňový úrad Banská Bystrica
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/439 35 55, 048/439 31 80
Fax: 048/439 31 89
E-mail: dubb-bb.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Tel.: 048/431 72 22, 02/6827 22 00
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Žilina
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Tel.: 041/504 72 11, 041/504 71 40
E-mail: duza.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice
Železničná 1, 041 90 Košice
Tel.: 055/783 01 11, 055/783 01 13
E-mail: duke-ke.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra
Damborského 5, 949 01 Nitra
Tel.: 037/694 51 00, 037/694 51 17
Fax: 037/652 66 05
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Tel.: 051/709 07 04, 051/709 07 01
E-mail: dupo-po.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad pre vybrané hospodárske subjekty
Radlinského 37, 817 73 Bratislava
Tel.: 02/5737 81 11
Fax: 02/5737 87 70
E-mail: uvhs.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
Tel.: 032/657 40 26
E-mail: dutn-tn.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Trnava
Hlboká 1, 917 65 Trnava
Tel.: 033/590 01 11
Fax: 033/550 16 82
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
DÚ Bratislava - klienstká zóna
Radlinského 37, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/5737 81 11, 048/431 72 22
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
DÚ Bratislava - nestránkové pracovisko
Ul. Doktora V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Tel.: 048/431 72 22
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/431 72 22, 048/439 31 11
Fax: 02/4342 18 79
Web: https://www.financnasprava.sk/
E-mail: sluzby@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Šaľa
P. Pázmáňa 19, 927 01 Šaľa
Tel.: 031/773 52 01, 031/773 52 29
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Šahy
Rákocziho II. č. 7, 936 01 Šahy
Tel.: 036/777 21 01, 036/777 21 02
Fax: 036/741 22 30
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 7, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Tel.: 038/535 01 06
E-mail: dutn-bn.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Dubnica nad Váhom
Bratislavská 380, 018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 042/460 02 14, 042/460 02 01
E-mail: dutn-dv.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Kežmarok
Huncovská 1, 060 26 Kežmarok
Tel.: 052/784 51 01, 052/784 52 17
E-mail: dupo-kk.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Kráľovský Chlmec
Mierová 2, 077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.: 056/671 04 01, 056/671 04 00
E-mail: duke-ch.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Myjava
M.R. Štefánika 6, 907 01 Myjava
Tel.: 034/694 63 11, 034/694 63 15
E-mail: dutn-my.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Púchov
Štefánikova 820, 020 01 Púchov
Tel.: 042/466 33 23, 042/466 33 30
Fax: 042/432 32 41
E-mail: dutn-pu.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Sabinov
Ružová 63, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/709 23 14
E-mail: dupo-sa.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Turčianske Teplice
Horné Rakovce 35, 039 46 Turčianske Teplice
Tel.: 043/421 61 16, 043/421 61 01
E-mail: duza-tt.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Zlaté Moravce
Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037/694 57 09, 037/694 57 04
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Ministerstvo financií
Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava
Tel.: 02/5958 11 11
Fax: 02/5958 30 48
Web: https://www.mfsr.sk/
E-mail: podatelna@mfsr.sk
Pobočka DÚ Čadca
Matičné námestie 1284, 022 01 Čadca
Tel.: 041/425 21 04, 041/425 21 40
Fax: 041/433 46 25
E-mail: duza-ca.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Bardejov
Partizánska 3014, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/786 93 02, 054/786 91 21
E-mail: dupo-bj.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Brezno
Laskomerského 14, 977 01 Brezno
Tel.: 048/435 73 01, 048/435 73 24
Fax: 048/435 73 50
E-mail: dubb-br.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Dolný Kubín
Kohútov sad 10, 026 80 Dolný Kubín
Tel.: 043/530 42 10, 043/530 41 09
Fax: 043/586 23 80
E-mail: duza-dk.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Dunajská Streda
Ul. Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/557 87 02, 031/557 87 01
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Galanta
Hodská 4, 924 01 Galanta
Tel.: 031/783 21 01, 031/783 21 21
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Humenné
Štefánikova 18, 066 39 Humenné
Tel.: 057/787 52 01, 057/787 52 23
Fax: 057/776 29 07
E-mail: dupo-hn.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Žiar nad Hronom
Ulica SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/672 27 09, 045/683 42 26
Fax: 045/672 27 09
E-mail: dubb-zh.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Komárno
Dunajské nábrežie 11, 945 01 Komárno
Tel.: 035/790 31 06, 035/790 31 33
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Levice
Nám. E. M. Šoltésovej 14, 934 01 Levice
Tel.: 036/636 51 11, 036/636 53 38
Fax: 036/622 49 52
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Liptovský Mikuláš
Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/543 48 47, 044/552 02 97
Fax: 044/552 35 12
E-mail: duza-lm.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Lučenec
Novohradská 9, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/431 52 80
Fax: 047/432 43 14
E-mail: dubb-lc.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Malacky
Záhorácka 17, 901 01 Malacky
Tel.: 034/797 91 11, 048/431 72 22
Fax: 034/797 91 11
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Martin
Jesenského 23, 036 01 Martin
Tel.: 043/400 19 87, 043/400 19 31
Fax: 043/400 19 49
E-mail: duza-mt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Michalovce
Alexandra Markuša 1, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/621 02 02, 056/621 02 03
Fax: 056/643 24 27
E-mail: duke-mi.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Námestovo
Ružová 1, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/550 40 22, 043/550 40 10
Fax: 043/552 28 46
E-mail: duza-na.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto n/Váhom
Tel.: 032/746 82 00, 032/746 82 43
Fax: 032/746 82 25
E-mail: dutn-nm.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Nové Zámky
Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/690 51 10, 035/690 51 78
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Partizánske
Makarenkova 1, 958 29 Partizánske
Tel.: 038/746 01 40
Fax: 038/749 49 83
E-mail: dutn-pe.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Pezinok
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/648 44 03, 033/648 44 24
Fax: 033/641 29 24
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Piešťany
Záborského 40, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/796 01 11, 033/796 02 00
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Poprad
Štefánikova 13, 058 01 Poprad
Tel.: 052/711 83 23, 052/711 86 01
E-mail: dupo-pp.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Považská Bystrica
Centrum 43, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/466 20 01, 042/466 20 03
Fax: 042/432 60 00
E-mail: dutn-pb.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Prievidza
Ul. G. Švéniho 2727, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/511 00 05
Fax: 046/542 49 10
E-mail: dutn-pd.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Rimavská Sobota
Francisciho 9, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/551 22 00, 047/551 23 14
Fax: 047/562 50 72
E-mail: dubb-rs.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Rožňava
Zeleného stromu 10, 048 17 Rožňava
Tel.: 058/786 42 03, 058/786 41 11
E-mail: duke-rv.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Ružomberok
Nám. A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/430 82 02, 044/430 83 08
E-mail: duza-ru.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Senec
Pezinská 30, 903 01 Senec
Tel.: 02/4020 29 11, 048/431 72 22
Fax: 02/4592 53 16
E-mail: duba.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Senica
Nám. Oslobodenia 6, 905 01 Senica
Tel.: 034/696 33 15
Fax: 034/696 33 44
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Skalica
Mallého 56, 909 01 Skalica
Tel.: 034/697 64 10
Fax: 034/664 59 88
E-mail: dutt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Spišská Nová Ves
Školská 24, 052 73 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/415 61 02, 053/415 61 73
Fax: 053/442 43 27
E-mail: duke-sn.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Stará Ľubovňa
Prešovská 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/784 96 88
E-mail: dupo-sl.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Svidník
Gen. Svobodu 29, 089 01 Svidník
Tel.: 054/786 25 22, 054/786 25 01
Fax: 054/752 28 72
E-mail: dupo-sk.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Topoľčany
Krušovská 89, 955 56 Topoľčany
Tel.: 038/747 21 01, 038/747 21 00
Fax: 038/522 34 11
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Trebišov
Jána Husa 15, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/671 02 20, 056/671 02 68
E-mail: duke-tv.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Štúrovo
Ostrihomská cesta 5, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/777 01 32
Fax: 036/751 14 80
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Veľký Krtíš
Ulica SNP 2/A, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 047/440 11 01
E-mail: dubb-vk.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Vranov nad Topľou
Námeste Slobody 968, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/486 09 01, 057/486 09 47
Fax: 057/442 35 27
E-mail: dupo-vv.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Zvolen
J. Kozáčeka 38, 960 99 Zvolen
Tel.: 045/525 62 01, 045/525 62 68
E-mail: dubb-zv.kontakt@financnasprava.sk
Podateľňa Finančného riaditeľstva SR v Bratislave
Mierová 23, 815 11 Bratislava
Tel.: 02/4827 31 62
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - čo je dobré aktualizovať, a na ktoré treba upozorniť

Podcast - Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - je zameraný na novely - Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, konkrétne zák...

ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
25.7.2024 - Odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov