dnes je 24.3.2023

Praktické informácie - Adresár úradov - Daňové a colné úrady
Daňový úrad Banská Bystrica
Nová 13, 974 04 Banská Bystrica
Tel.: 048/4393555, 048/4393180
Fax: 048/4393189
E-mail: dubb-bb.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Bratislava
Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
Tel.: 02/68272200 (111)
E-mail: duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Žilina
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Tel.: 041/5047211 (140, 136, 330)
E-mail: duza-za.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Košice
Železničná č. 1, 041 90 Košice
Tel.: 055/7830111(113,403)
E-mail: duke-ke.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Nitra
Damborského 5, 950 01 Nitra
Tel.: 037/6945117 (508,100)
Fax: 037/6526605
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Prešov
Hviezdoslavova 7, 080 01 Prešov
Tel.: 051/7090704 (703,701)
E-mail: dupo-po.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad pre vybrané hospodárske subjekty
Radlinského 37, 817 73 Bratislava
Tel.: 02/57378111
Fax: 02/57378770
E-mail: uvhs.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Trenčín
K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín
Tel.: 032/6574026 (028,088)
E-mail: dutn-tn.kontakt@financnasprava.sk
Daňový úrad Trnava
Hlboká 8/1, 917 65 Trnava
Tel.: 033/5900111, 033/5900473 (291,315,110)
Fax: 033/5501682
E-mail: dutt-tt.kontakt@financnasprava.sk
DÚ Bratislava - klienstká zóna Radlinského 37, 81107
Radlinského 37, 811 07 Bratislava
Tel.: 02/57378111
E-mail: duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
DÚ Bratislava - nestránkové pracovisko V. Clementisa 10
Dr. Vl. Clementisa 10, P.O.BOX 36, 820 09 Bratislava
Tel.: 048/4317222
E-mail: duba-ba.kontakt@financnasprava.sk
Finančné riaditeľstvo SR
Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica
Tel.: 048/4393111
Fax: 02/43421879
E-mail: sluzby@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Šaľa
P. Pázmáňa 51/19, 927 01 Šaľa
Tel.: 031/7735201 (229)
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Šahy
Rákocziho II. č. 7, 936 01 Šahy
Tel.: 036/7772101
Fax: 036/7412230
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Šamorín
Obilná 1128/2, 931 01 Šamorín
Tel.: 031/5917215 (201)
E-mail: dutt-sm.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Bánovce nad Bebravou
Nám. Ľ. Štúra 7/7, 957 01 Bánovce n/Bebravou
Tel.: 038/5350106 (116)
E-mail: dutn-bn@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Detva
J.G. Tajovského 1462, 962 12 Detva
Tel.: 045/5257102 (109,100)
Fax: 045/5455603
E-mail: dubb-de.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Dubnica nad Váhom
Bratislavská 380, 018 41 Dubnica n/Váhom
Tel.: 042/4600214
E-mail: dutn-dv.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Gelnica
Slovenská 52, 056 01 Gelnica
Tel.: 053/4169110
E-mail: duke-ge.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Hlohovec
Podzámska 39, 920 01 Hlohovec
Tel.: 033/7982201 (207,211)
Fax: 033/7423326
E-mail: dutt-hl.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Hurbanovo
Komárňanská 147, 947 01 Hurbanovo
Tel.: 035/6913533
Fax: 035/7602800
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Kežmarok
Huncovská 1, 060 26 Kežmarok
Tel.: 052/7545401 (217)
E-mail: dupo-kk.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Kolárovo
Dlhá ulica 2, 946 03 Kolárovo
Tel.: 035/7772281
Fax: 035/7772276
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Kráľovský Chlmec
Mierová 2, 077 01 Kráľovský Chlmec
Tel.: 056/6710400
E-mail: duke-ch.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Levoča
Ružová 1, 054 21 Levoča
Tel.: 053/4154400
E-mail: dupo-le.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Moldava nad Bodvou
Hlavná 112, 045 23 Moldava nad Bodvou
Tel.: 055/7955121
Fax: 055/4602927
E-mail: duke-mo.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Myjava
Nám. M.R. Štefánika 116, 907 01 Myjava
Tel.: 034/69463311 (323)
E-mail: dutn-my.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Púchov
Štefánikova 820, 020 10 Púchov
Tel.: 042/4663323 (330,319)
Fax: 042/4323241
E-mail: dutn-pu.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Revúca
Jilemnického 92/36, 050 62 Revúca
Tel.: 058/4820218
Fax: 058/4422632
E-mail: dubb-re.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Sabinov
Ružová 63, 083 01 Sabinov
Tel.: 051/7092314
E-mail: dupo-sa.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Snina
Vihorlatská 1991, 069 50 Snina
Tel.: 054/4873202 (201)
Fax: 057/7624432
E-mail: dupo-sn.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Sobrance
Švermova 16, 073 01 Sobrance
Tel.: 056/6811011 (021)
E-mail: duke-so.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Stropkov
Hlavná 1737/61, 091 01 Stropkov
Tel.: 054/4888501 (507)
E-mail: dupo-sp.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Turčianske Teplice
Horné Rakovce 1448/35, 039 46 Turčianske Teplice
Tel.: 043/4216116 (101,117)
E-mail: duza-tt.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Veľké Kapušany
P.O.Hviezdoslava 75, 079 01 Veľké Kapušany
Tel.: 056/6210401
E-mail: duke-ka.kontakt@financnasprava.sk
Kontaktné miesto DÚ Zlaté Moravce
Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce
Tel.: 037/6945709 (704)
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Ministerstvo financií
Štefanovičová 5, P.O.BOX 82, 817 82 Bratislava
Tel.: 00421/2/59581111
Fax: 00421/2/59583048
E-mail: podatelna@mfsr.sk
Pobočka DÚ Čadca
Matičné nám. 1284, 022 01 Čadca
Tel.: 041/4252104 (182,177,183)
Fax: 041/4334625
E-mail: duza-ca.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Bardejov
Partizánska 3014, 085 01 Bardejov
Tel.: 054/7869119 (129)
E-mail: dupo-bj.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Brezno
Laskomerského 14, 977 01 Brezno
Tel.: 048/4357324 (301)
Fax: 048/4357350
E-mail: dubb-br.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Dolný Kubín
Kohútov sad 1750/10, 026 80 Dolný Kubín
Tel.: 043/5304210 (262,109,105,107,128, 138)
Fax: 043/5862380
E-mail: duza-dk.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Dunajská Streda
Biskupa Kondého 2, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 031/5578702 (701,403)
Fax: 031/5527626
E-mail: dutt-ds.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Galanta
Hodská 390/4, 924 01 Galanta
Tel.: 031/7832101 (121,109,113,133 207-8,110,134,140,102)
Fax: 031/7803505
E-mail: dutt-ga.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Humenné
Štefánikova 18, 066 39 Humenné
Tel.: 057/7875201 (223,270)
Fax: 057/7762907
E-mail: dupo-hn.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Žiar nad Hronom
Ul. SNP 132, 965 01 Žiar nad Hronom
Tel.: 045/6834226 (227)
Fax: 045/6722709
E-mail: dubb-zh.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Komárno
Dunajské nábrežie 11/a, 945 01 Komárno
Tel.: 035/6913511
Fax: 035/7731062, 0357903109
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Levice
Nám. E. M. Šoltésovej 14, 934 03 Levice
Tel.: 036/6365338 (367) 036/366365111
Fax: 036/6224952
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Liptovský Mikuláš
Hollého 3, 031 80 Liptovský Mikuláš
Tel.: 044/5434847, 044/5520297
Fax: 044/5523512
E-mail: duza-lm.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Lučenec
Novohradská 3035/9, 984 01 Lučenec
Tel.: 047/4315280
Fax: 047/4324314
E-mail: dubb-lc.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Malacky
Záhorácka 5249/17, 901 01 Malacky
Tel.: 034/7979111
Fax: 034/7979111
E-mail: duba-ma.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Martin
Jesenského 23, 036 01 Martin
Tel.: 043/4001987 (911, 931, 927, 914)
Fax: 043/4001949
E-mail: duza-mt.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Michalovce
Alexandra Markuša 1, 071 01 Michalovce
Tel.: 056/6210203
Fax: 056/6432427
E-mail: duke-mi.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Námestovo
Ružová ul. 535/1, 029 01 Námestovo
Tel.: 043/5504022 (046, 010, 022, 043)
Fax: 043/5522846
E-mail: duza-na.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto n/Váhom
Tel.: 032/7468200 (243)
Fax: 032/7468225
E-mail: dutn-nm.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Nové Zámky
Kukučínova 1, 940 02 Nové Zámky
Tel.: 035/6905178 (427,256)
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Partizánske
Makarenkova 213/1, 958 29 Partizánske
Tel.: 038/7460141 (142,140)
Fax: 038/7494983
E-mail: dutn-pe.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Pezinok
Moyzesova 2, 902 01 Pezinok
Tel.: 033/6484403
Fax: 033/6412924
E-mail: duba-pe.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Piešťany
Záborského 40, 921 01 Piešťany
Tel.: 033/7960111 (100)
E-mail: dutt-pn.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Poprad
Štefánikova 3651/13, 058 01 Poprad
Tel.: 052/7118323 (8601)
E-mail: dupo-pp.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Považská Bystrica
Centrum 2408/43, 017 01 Považská Bystrica
Tel.: 042/4662001 (003,204)
Fax: 042/4326000
E-mail: dutn-pb.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Prievidza
Ul. G. Švéniho I/2727, 971 01 Prievidza
Tel.: 046/5110001 (005,003)
Fax: 046/5424910
E-mail: dutn-pd.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Rimavská Sobota
Francisciho 9, P.O.BOX 126, 979 01 Rimavská Sobota
Tel.: 047/5512200
Fax: 047/5625072
E-mail: dubb-rs@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Rožňava
Zeleného stromu 1822/10, 048 17 Rožňava
Tel.: 058/7864111 (203)
E-mail: duke-rv.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Ružomberok
Nám. A. Hlinku 54, 034 01 Ružomberok
Tel.: 044/4308202 (323, 203)
E-mail: duza-ru.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Senec
Mierové nám. 17, 903 01 Senec
Tel.: 02/40202911
Fax: 02/45925316
E-mail: duba-se.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Senica
Nám. Oslobodenia 6, 905 01 Senica
Tel.: 034/6963315 (369,337)
Fax: 034/6963344
E-mail: dutt-se.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Skalica
Mallého 56, 909 01 Skalica
Tel.: 034/6976410 (365,420)
Fax: 034/6645988
E-mail: dutt-si.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Spišská Nová Ves
Školská 24, 052 73 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/4156102 (102)
Fax: 053/4424327
E-mail: duke-sn.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Stará Ľubovňa
Prešovská 1, 064 01 Stará Ľubovňa
Tel.: 052/7849688
E-mail: dupo-sl.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Svidník
Gen. Svobodu 720/29, 089 01 Svidník
Tel.: 054/7862522, 054/7862501-30
Fax: 054/7522872
E-mail: dupo-sk.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Topoľčany
Krušovská 89, 955 56 Topoľčany
Tel.: 038/7472100 (101,106)
Fax: 038/5223411
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Trebišov
Jána Husa 1925/15, 075 01 Trebišov
Tel.: 056/67102268 (233)
E-mail: duke-tv.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Štúrovo
Ostrihomská cesta 5, 943 01 Štúrovo
Tel.: 036/7770132
Fax: 036/7511480
E-mail: dunr-nr.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Veľký Krtíš
SNP 2/A, 990 01 Veľký Krtíš
Tel.: 047/4831412, 047/4830936
Fax: 047/4830844
E-mail: dubb-vk.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Vranov nad Topľou
Námeste Slobody 968, 093 01 Vranov nad Topľou
Tel.: 057/4860901
Fax: 057/4423527
E-mail: dupo-vv.kontakt@financnasprava.sk
Pobočka DÚ Zvolen
J. Kozáčeka 2180/38, 960 99 Zvolen
Tel.: 045/5256268 (201)
Fax: 045/5322401
E-mail: dubb-zv.kontakt@financnasprava.sk
Podateľňa Finančného riaditeľstva SR v Bratislave
Mierová 23, 815 11 Bratislava
Fax: 02/43421879
ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov