dnes je 13.6.2024

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 114/2024 Z. z. - Vyhláška MF SR, ktorou sa mení vyhláška č. 252/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti, vyhotovenie a cena kontrolnej známky určenej na označovanie spotrebiteľského balenia liehuGarancia

31.5.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V snahe reagovať na podnety odberateľov kontrolných známok, žiadajúcich v súlade s § 51 ods. 5 zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov o povolenie použiť kontrolné známky s iným rozmerom na spotrebiteľské balenia liehu rôzneho objemu, dochádza od 1. ...

Vzor žaloby na nahradenie prejavu vôle žalovaného na potvrdenie verejného návrhu na uzavretie zmluvy súdomGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Stiahnuť vzor Okresný súd ...................... ................................................ ................................................ Žalobca : Obchodné meno: ......................................................... Sídlo: ....... ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Úroky z omeškania a ich uplatňovanie v obchodne záväzkových vzťahochGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Zákon č.  9/2013 Z. z. , ktorým sa novelizoval Obchodný zákonník s účinnosťou od 1. februára 2013 priniesol viaceré zmeny a spresnenia doterajšej právnej úpravy jednak z hľadiska jeho uplatňovania, ale aj samotnej zákonnej výšky úrokov z omeškania ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škodyGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Stiahnuť vzor Vzor započítania úrokov z omeškania a paušálnej náhrady nákladov do nároku na náhradu škody .......................(obchodné meno) ...................... (sídlo) ......................... V Bratislave, 02. 06.2023 Vec: Započítanie ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavbyGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť dokument ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa  § 536 a nasl.  Obchodného zákonníka    medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obchodné meno: ........................................................ Sídlo: ................................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor návrhu o určenie neprimeranosti zmluvnej pokutyGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc.; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Stiahnuť vzor Okresný súd .................... sídlo .................... adresa .................... obec Vec: N Á V R H Žalobca .................... (obchodné meno) .................... (sídlo) .................... (IČO) zastúpený podľa splnomocnenia ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienkuGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Mgr. Viliam Poništ, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. ; Mgr. Viliam Poništ, PhD. Stiahnuť vzor Vzor žaloby na vyhlásenie zmluvného dojednania za nekalú zmluvnú podmienku V Bratislave, 10. 06. 2023 Vec: ŽALOBA Okresný súd ..................(sídlo) ..................adresa ulica ................... Žalobca: .................. ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o kúpe prenajatej veciGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O KÚPE PRENAJATEJ VECI uzavretá podľa  § 489 ObchZ     medzi zmluvnými stranami Nájomca: Obchodné meno: ........................................................   Sídlo: ................................................................................ ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Vzor zmluvy o dielo na vyhotovenie odborného posudkuGarancia

30.5.2024, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor ZMLUVA O DIELO NA VYHOTOVENIE ODBORNÉHO POSUDKU uzavretá podľa  § 536 a nasl.  Obchodného zákonníka    medzi zmluvnými stranami Objednávateľ: Obchodné meno: ........................................................    Sídlo: ................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022

Výklad k zákonu č. 108/2024 Z. z. - Zákon o ochrane spotrebiteľaGarancia

27.5.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Nový zákon o ochrane spotrebiteľa účinný od 1. júla prináša novú všeobecnú právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorá nahradí: zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov ...

viac článkov
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní cestovných náhradGarancia

23.10.2023, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská; Ing. Monika Ziškayová; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice ...

Vzor servisnej zmluvy na vykonávanie opráv a údržbyArchív

27.7.2020, JUDr. Alexander Škrinár, CSc., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Alexander Škrinár, CSc. Stiahnuť vzor Servisná zmluva uzavretá podľa  § 269 ods. 2 ObZ Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami: Objednávateľ: Obchodné meno: ........................................................... Sídlo: ................................................................. ...

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceGarancia

8.3.2024, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:        ...

Vzor odvolania sa voči udeleniu pokutyGarancia

28.3.2024, Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Tomáš Janoušek, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Aurel Demeter, Kráľovská 28, Zlaté Moravce, DIČ 5604126543 Doporučene Daňový úrad Zlaté Moravce Hviezdoslavova 183 953 01 Zlaté Moravce Zlaté Moravce, xx. xx. 20xx Vec: Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení pokuty V súlade ...

Protokol o škode - vzorGarancia

21.3.2024, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument VZOR: PROTOKOL O ŠKODE 1. Popis rozhodujúcich skutočností a dôkazov svedčiacich o vzniku škody: (Dátum vzniku škody, druh škody, miesto vzniku škody, dôkaz o vzniku škody (svedkovia, listiny, ohliadka miesta) 2. Opis vzniknutej škody: V čom škoda spočíva, spôsob jej ...

viac článkov
Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Vymáhanie pohľadávok v roku 2024 - ako sa naň pripraviť a aké sú možnosti veriteľa

Ako byť úspešný vo vymáhaní pohľadávky? Proces vymáhania pohľadávok nie je jednoduchým procesom, subjekty mu však často nevenujú dostatočnú ...

Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - čo je dobré aktualizovať, a na ktoré treba upozorniť

Podcast - Smernice pre oblasť pracovného práva v roku 2024 - je zameraný na novely - Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, konkrétne zák...

ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
 
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
17.6.2024 - Daň z príjmu fyzickej osoby

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR od 1.10.2023

Opatrenie č. 368/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

7,80 €

12 - 18 hodín

11,60 €

nad 18 hodín

17,40 €

Stravné v SR od 1.6.2023

Opatrenie č. 171/2023 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín 7,30 €
12 - 18 hodín 10,90 €
nad 18 hodín 16,40 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV