dnes je 24.3.2023

Najnovšie

Podrobnosti k vyhláške č. 75/2023 Z. z.- Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládežGarancia

21.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V zmysle zákonného splnomocnenia ustanovením § 62 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 17. februára 2023 schválilo všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti ...

Výklad k zákonu č. 74/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodáchGarancia

20.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zásahy súvisiace s hospodárskou činnosťou viedli k zásadným zmenám prirodzeného vodného režimu, fungovania tokov a ich záplavových území. Výsledkom týchto ľudských zásahov je strata prirodzeného fungovania väčšiny slovenských vodných tokov a ich povodí. Zmeny kvalitatívnych a ...

Výklad k zákonu č. 71/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poisteníGarancia

16.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Posledná novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov reaguje na nevyhnutnosť systémovo „vyzbrojiť” štát a Sociálnu poisťovňu nástrojom, ktorý umožní automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských ...

Výklad k zákonu č. 69/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredieGarancia

15.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Dňa 1. apríla 2023 nadobúda účinnosť zákon č. 69/2023 Z. z. , ktorým sa dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom tejto legislatívnej ...

Podrobnosti k vyhláške č. 68/2023 Z. z.- Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látokGarancia

15.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky novelizovalo vo februári tohto roku znenie vyhlášky č. 271/2011 Z. z. , ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok v znení neskorších predpisov. K tejto ...

Podrobnosti k vyhláške č. 67/2023 Z. z. - Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 67/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenieGarancia

14.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Prerozdeľovanie poistného na verejné zdravotné poistenie, ktoré je funkčné v systéme verejného zdravotného poistenia nepretržite a kontinuálne od roku 1995 do súčasnosti, je postavené na princípe, kedy sa časť vybraných prostriedkov zo všetkých zdravotných poisťovní prerozdeľuje ...

Pracovná náplň vzor č. 2Garancia

13.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť Vzor pracovnej náplne PRACOVNÁ NÁPLŇ k Pracovnej zmluve zo dňa ................ medzi: Zamestnávateľom: Spoločnosť, s.r.o. Sídlo: Jamnického 4, 841 05 Bratislava IČO: 33 442 898 Práva forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného ...

Pracovná náplň vzor č. 1Garancia

13.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť NÁPLŇ PRÁCE Pracovník: Bydlisko: Rodné číslo:                                                                      Číslo OP: Druh práce: V súlade s uzavretou pracovnou zmluvou zo dňa: … a ďalej v súlade s pracovnoprávnymi predpismi sa pracovník zaväzuje najmä: ...

Podrobnosti k vyhláške č. 66/2023 Z. z.- Vyhláška MPSVaR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnostiGarancia

13.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V súčasnosti nevyhnutnou podmienkou na vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie je odborná spôsobilosť a odborná prax odborného garanta – autorizovaného bezpečnostného technika uvedeného v prílohe č. 2a zákona č. 124/2006 Z. z. Odborný zástupca zodpovedá za odborné vykonávanie ...

Smernica o stravovaní zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadeníGarancia

10.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Stravovanie zamestnancov vo vlastnom stravovacom zariadení   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:     Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice ...

viac článkov
Najčítanejšie

Smernica o poskytovaní cestovných náhradArchív

6.10.2022, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Ing. Monika Ziškayová, Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ľuboslava Minková,, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská; Ing. Monika Ziškayová; Ing. Jozef Pohlod, Ing. Ľuboslava Minková, Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky   (adresa, IČO):     Názov vnútropodnikovej smernice:   Smernica o poskytovaní cestovných náhrad   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti ...

Ponuka inej práce (§ 63 ods. 2 ZP)Garancia

17.2.2023, JUDr. Milada Illašová, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Označenie zamestnávateľa:  Názov spoločnosti, Sídlo spoločnosti, IČO, štatutár, resp. osoba zodpovedná konať vo veciach pracovno-právnych vzťahov .................................................. ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Smernica o zásadách a účtovaní pokladniceArchív

13.12.2021, Ing. Mária Vépyová, PhD., Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia, Ing. Jozef Pohlod, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Mária Vépyová, PhD.; Ing. Zuzana Hrušovská, Baker Tilly Slovakia; Ing. Jozef Pohlod Stiahnuť dokument Názov účtovnej jednotky    (adresa, IČO):          Názov vnútropodnikovej smernice:     Zásady vedenia a účtovania pokladnice     Prílohy:          Číslo smernice:          Rozsah platnosti:        ...

Smernica na zaistenie bezpečnosti pri poľnohospodárskej práciGarancia

20.12.2022, Mgr. Jozef Rajzinger, PhD., Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD., Ing. Tamara Paceková, Ing. Lukáš Židík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Jozef Rajzinger, PhD.; Dipl. Ing. Jozef Mikula, PhD.; Ing. Tamara Paceková; Ing. Lukáš Židík Stiahnuť dokument Názov firmy   (adresa, IČO):         Názov vnútropodnikovej smernice:     Vnútorný predpis na zaistenie bezpečnosti pri poľnohospodárskej práci     Prílohy:         Číslo smernice:       ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022

Výpoveď zamestnanca podľa ustanovenia § 67 Zákonníka práceGarancia

20.2.2023, JUDr. Milada Illašová, JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Milada Illašová; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Zamestnávateľ: názov: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., sídlo: . . ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
viac článkov
ZOZNAM SMERNÍC
 
Zabaliť všetko Rozbaliť všetko
Daňový kalendár
marec 2023
PoUtStŠtPiSoNe
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
27.3.2023 - Daň z pridanej hodnoty

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Cestovné náhrady

Stravné v SR do 31.8.2022

Opatrenie č. 116/2022 Z. z. o sumách stravného

5 - 12 hodín

6,00 €

12 - 18 hodín

9,00 €

nad 18 hodín

13,70 €

Stravné v SR od 1.9.2022

Opatrenie č. 281/2022 Z. z. o sumách

stravného

5 - 12 hodín 6,40 €
12 - 18 hodín 9,60 €
nad 18 hodín 14,50 €

 

ostatné
OČAKÁVANÉ ZMENY ZÁKONOV
EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV
Najnovšie články
viac článkov