dnes je 16.5.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

595/2003 Z.z., Zákon o dani z príjmov, v znení účinnom k 31.10.2020

595/2003 Z.z.
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o dani z príjmov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) daň z príjmov fyzickej osoby alebo právnickej osoby (ďalej len daň ),
b) spôsob platenia a vyberania dane.
(2) Medzinárodná zmluva, ktorá bola schválená, ratifikovaná a vyhlásená spôsobom ustanoveným zákonom (ďalej len
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre podnikateľov Profi plus | Komplet Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.