dnes je 20.9.2020

Input:

Vyslanie zamestnanca

9.12.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.12.1.2 Vyslanie zamestnanca

JUDr. Zdeňka Dvoranová

Stiahnuť dokument


Vyslanie zamestnanca na pracovnú cestu v rámci mesta (obce) sídla zamestnávateľa (resp. pravidelného pracoviska zamestnanca) a jej vyúčtovanie

Meno zamestnanca: ............................ Útvar: ........................... Klapka: .........................

Pravidelné pracovisko zamestnanca:

............................................................................................................................................

Spôsob dopravy: miestna pravidelná verejná doprava

Cestovné lístky miestnej pravidelnej verejnej dopravy za mesiac: ……………………

Dátum konania   Miesto výkonu práce   Miesto nástupu   Miesto skončenia   od - do   počet lístkov   á €   spolu €   
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
            X   X   X      
Podpis zamestnanca   K výplate: ..............................   
..............................   slovom: .................................   
Kontrolu pracovného výkonu vykonal   Kontrolu priložených cestovných   
a schválil:   lístkov vykonal - likvidátor CP:   
...............................................   .............................................   
podpis vedúceho zamestnanca   podpis   

Poznámky k tlačivu

Tlačivo je potrebné prispôsobiť napr.:

- spôsobu dopravy (napr. služobné auto),

- k náhrade „stravné”, ak by sa pri vzniku nároku na stravné (pracovná cesta by trvala minimálne 5 hodín) vyslanie na pracovnú cestu a vyúčtovanie pracovnej cesty realizovalo týmto spôsobom.

Náhradu cestovných výdavkov za miestnu pravidelnú dopravu pri pracovných cestách v mieste obce pravidelného pracoviska sa poskytuje zamestnancovi paušálnou sumou alebo sa zamestnancovi uhradí preukázané cestovné výdavky na základe zoznamu uskutočnených tuzemských pracovných ciest za určité obdobie minimálne s uvedením:

- dátumu konania pracovnej cesty,

- miesta konania pracovnej cesty,

- trvania pracovnej cesty (z dôvodu, že ak trvá viac ako 5 hodín, má zamestnanec nárok aj pri takýchto cestách na stravné),

- výšky cestovných výdavkov za