dnes je 17.10.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

563/2009 Z.z., Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.8.2021

563/2009 Z.z.
zákon
z 1. decembra 2009
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
269/2015 Z.z.
1. 5. 2016
mení § 52
393/2015 Z.z.
1. 1. 2016
dopĺňa § 11 a poznámku pod čiarou
447/2015 Z.z.
1. 11. 2016
mení a dopĺňa § 2 a poznámky pod čiarou
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
298/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení a dopĺňa 55 novelizačných bodov
339/2016 Z.z.
1. 1. 2017
dopĺňa § 1 a poznámky pod čiarou
267/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
267/2017 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 52
344/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 52 a poznámky pod čiarou
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení 5 novelizačných bodov
213/2018 Z.z.
1. 1. 2019
dopĺňa poznámku pod čiarou
368/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 19, § 37, § 159 a poznámku pod čiarou
35/2019 Z.z.
1. 7. 2019
mení § 4, § 8 a § 37
221/2019 Z.z.
1. 12. 2019
dopĺňa § 53 a poznámky pod čiarou
369/2019 Z.z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 65 novelizačných bodov
369/2019 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 4 novelizačné body
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
vypúšťa ods. 3 v § 54
416/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 6 novelizačných bodov
421/2020 Z.z.
1. 1. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
45/2021 Z.z.
6. 2. 2021
mení a dopĺňa 2 novelizačné body
312/2020 Z.z.
1. 8. 2021
dopĺňa § 164a
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
PRVÁ HLAVA
Základné ustanovenia
§ 1
Predmet a rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje správu daní, práva a povinnosti daňových subjektov a iných osôb, ktoré im vzniknú v súvislosti so správou daní.
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre podnikateľov Profi plus | Komplet Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.