dnes je 17.9.2021

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

462/2003 Z.z., Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.3.2019

462/2003 Z.z.
ZÁKON
z 30. októbra 2003
o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
244/2005 Z.z.
1. 7. 2005
mení § 5 ods. 1
310/2006 Z.z.
1. 8. 2006
mení § 2 až § 5, § 8 a § 9
555/2007 Z.z.
1. 1. 2008
mení § 10
659/2007 Z.z.
1. 1. 2009
mení § 10
543/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa 9 novelizačných bodov
413/2012 Z.z.
1. 1. 2013
mení a dopĺňa § 8, § 13b a poznámku pod čiarou
338/2013 Z.z.
1. 11. 2013
mení a dopĺňa 3 novelizačných bodov
338/2013 Z.z.
1. 1. 2014
dopĺňa § 4
285/2016 Z.z.
1. 1. 2017
mení § 8
314/2018 Z.z.
1. 3. 2019
dopĺňa § 5 a poznámku pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podmienky nároku a poskytovanie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca (ďalej len
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia modulu:
Pre podnikateľov Profi plus | Komplet Profi plus

alebo prihlásiť.

VÝHODY PREDPLATNÉHO

 • Viac než 2000 dokumentov a viac ako
  350 smerníc a vzorov.
 • Každý mesiac nové a  aktualizované odborné texty
  a prípadové štúdie od renomovaného autorského
  kolektívu.
 • Aktuálne znenie právnych predpisov pre vedenie
  účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.
 • Garancia aktuálnosti a správnosti.
 • Bezplatný odpovedný servis.